Ocena kompetencji pracowników

2 listopada 2011 adminWP Oprogramowanie interentoweRekrutacja pracowników

W dużym przedsiębiorstwie, gdzie zatrudnia się dziesiątki, setki czy tysiące pracowników, nie jest prosto odpowiedzieć na pytanie jakimi kompetencjami dysponują nasi pracownicy. Podobnie jest z kształtowaniem się kompetencji, ich zmianą, rozwojem a nawet spadkiem indywidualnych możliwości czy predyspozycji pracownika. Do tego wszystkiego kadry HR przedsiębiorstwa chcą dokonywać regularnych ocen pracowników i wyznaczam im cele do realizacji na kolejne okresy czynności zawodowej. Z kolei poziom i skuteczność realizacji założonych celów jest doskonałym czynnikiem do kreowania systemu motywacyjnego, stopniowania wynagrodzenia, określania ścieżko awansu. Ocena kompetencji pracowników staje się zatem ważnym elementem polityki personalnej każdego przedsiębiorstwa które traktuje swój zespół nie jako koszt ale jako inwestycję w potencjał biznesowy.

Jest wiele metod oceny kompetencji pracowników jednak najpopularniejsza jest pięcio-elementowa ocena 360 której główne grupy kryteriów to:
– Kompetencje poznawcze
– Kompetencje społeczne
– Kompetencje biznesowe
– Kompetencje przywódcze
– Kompetencje osobiste
W ramach każdej z grup tworzony jest zestaw 3-5 pytań na które dokonuje się oceny danej kompetencji. Ocena to przeważnie odpowiedź, określenie poziomu w zakresie od 1 do 5 punktów, często wartościom punktowym odpowiadają określenia tekstowe od „nie spełnia wcale” do „spełnia wzorowo”.

Ocenę kompetencji w przedsiębiorstwa często dokonuje się na przełomie roku i prawie zawsze raz do roku. Ponieważ jest to proces dość pracochłonny nie ma czasu na realizację tego częściej. Z drugiej strony nie ma także potrzeby dokonywać oceny częściej gdyż pracownicy nie zmieniają tak często swoich kompetencji, zatem oceny mogłyby wyglądać podobnie.

W wielu firmach ocena kompetencji coraz częściej jest wspomagana przez oprogramowanie do oceny kompetencji pracowników, i to takiej oprogramowanie które pozwoli zintegrować całe środowisko na jednej platformie systemu informatycznego. Takie oprogramowanie, może być stosowane nie tylko przez pracowników HR ale także sami pracownicy mogą dokonywać samooceny poprzez dostęp do internetowego oprogramowania.

Główne zadania dla oprogramowania do oceny kompetencji pracowników:
– Ewidencja ocen pracowników
– Zarządzanie ścieżką rozwoju pracownika
– Wyszukiwanie i przeglądanie bazy pracowników wg kryteriów kompetencji
– Raportowanie danych zgromadzonych w bazie
– Tworzenie planu ocen oraz aktywne powiadamianie pracowników i przełożonych o procesie ocen

Wspomaganie systemu motywacyjnego i wynagrodzeń


Dodaj komentarz

Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/